Skip to main content

Archiwizacja czasopisma

Kopie opublikowanych prac deponowane są w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej, a także dostępne są na stronie własnej czasopisma oraz na portalu Akademickiej Platformy Czasopism.

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb