Skip to main content

e-ISSN 2545-1685   |   p-ISSN 2545-1693

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies jest międzynarodowym czasopismem online typu open source prowadzonym przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla w Warszawie we współpracy z Premodern Diplomats Network. Czasopismo zaprasza do składania prac w dwóch kategoriach: artykuły i krytyczne edycje źródeł. Przed publikacją wszystkie nadesłane prace będą poddane podwójnie ślepej recenzji. W czasopiśmie publikowane są również recenzje książek i wystaw, sprawozdania z konferencji oraz ogłoszenia związane z dziedziną, którą się zajmujemy.

W ostatnich latach „Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies” realizował program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” MNiSW.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 40

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach 

Języki publikacji: angielski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb